TERMENI ȘI CONDIȚII

CLAR ȘI SIGUR

Platforma este un serviciu oferit de

Octorate SRL cu sediul în Via Filippo Caruso, 23 – 00173, Roma, Italia

CIF# IT13493861002

Octorate își oferă serviciile, în special utilizarea bazei de date, pe baza acestor condiții de utilizare.

Website: www.octorate.com

Octorate (denumită în continuare OR) este un motor de rezervări și manager de canale dedicat unităților de cazare turistice (hoteluri, pensiuni, etc…), pentru implementarea rezervărilor online în timp real generate pe site-ul proprietarului.

Rezervările generate de OR sunt complet gratuite; nu se percep comisioane pentru tranzacții.
Acest sistem oferă proprietarilor facilităților de cazare posibilitatea de a configura orarele de rezervare și diverse planuri tarifare pentru rezervările online.

Notă: Serviciile oferite de OR sunt caracterizate de o tehnologie în continuă evoluție.

OR își rezervă dreptul de a aduce modificări serviciilor oferite la discreția sa și în orice moment consideră necesar, ori de câte ori tehnologia se schimbă; aceste modificări vor implica serviciile și modul în care acestea sunt oferite clientului, obiectivul nostru fiind o îmbunătățire și optimizare continuă a serviciilor furnizate.

LINK

Utilizarea software-ului de rezervare online și integrarea acestuia în site-ul unității de cazare se realizează prin activarea unui link care va fi furnizat în momentul înregistrării și configurării respectivului site.
OR va crea o pagină pentru rezervări online pentru fiecare abonat.

Nu va mai fi necesară niciodată modificarea sau instalarea unui software suplimentar.

INTRODUCEREA DATELOR

Reprezentantul unității de cazare este responsabil de introducerea datelor online (tarifele camerelor, orarul de rezervare, etc.). Programul de autogestiune este accesibil 24 de ore pe zi prin intermediul internetului, în funcție de disponibilitatea acestui serviciu oferit clientului de furnizorul de servicii internet.
Numele de utilizator și parola necesare pentru autentificarea în sistemul de gestionare vor fi alese de persoana care reprezintă unitatea de cazare, persoana care va fi responsabilă de asigurarea confidențialității și de neprezentarea acestor informații către terți.

SISTEM DE REZERVĂRI

Rezervările se fac complet online printr-un server SSL securizat, pe baza datelor introduse anterior în sistem de către unitatea de cazare, care își asumă întreaga responsabilitate pentru exactitatea informațiilor.
Clientul și unitatea de cazare sunt singurele părți în contract; fiecare parte va primi o confirmare a rezervării în timp real prin e-mail.
Evident, OR nu acționează ca intermediar; oferă doar software-ul care permite rezervările online.

CARD DE CREDIT

Rețineți că în momentul efectuării rezervării online nu se efectuează nicio plată; cardul de credit este utilizat exclusiv ca mijloc de garantare a rezervării online. Cardul de credit este verificat doar în ceea ce privește validitatea pentru setul de numere prin algoritmul numit Luhn. OR nu garantează autenticitatea cardului de credit stocat în serverele sale și criptat, și nu poate fi decriptat de către OR în conformitate cu standardele de siguranță PCI-DSS.
Încărcarea ulterioară a cardului de credit al clienților este responsabilitatea exclusivă a unității de cazare.
Neacționând ca intermediar, OR este complet eliberată de orice dispute între unitatea de cazare și clienții săi.

MANAGER DE CANALE

Managerul de canale este un sistem utilizat pentru legarea și actualizarea portalului de rezervări online, în ceea ce privește disponibilitatea și prețurile.
Cu toate că OR oferă acest serviciu utilizând tehnologii fiabile și menține un sistem constant de monitorizare și actualizare, trebuie menționat că serviciile sunt caracterizate de o tehnologie în continuă evoluție; unitatea de cazare trebuie să asigure actualizarea corespunzătoare a propriilor portaluri. OR nu este responsabilă pentru suprarezervări, actualizări nereușite trimise corect de la Octorate și neprimite de portaluri sau pierderea veniturilor.

SISTEME DE PLATĂ

OR oferă serviciul de integrare cu diferite gateway-uri de plată și parteneri pentru a gestiona plățile. Serviciul oferit de OR este exclusiv tehnic și se referă la conexiunea cu sistemele menționate mai sus.
OR nu interacționează în niciun fel cu instituțiile de plată instituționale și nu efectuează intermedierea bancară, prin urmare nu este responsabilă pentru nicio cerere și nicio sumă de bani neacordată sau incorectă legată de rezervări și servicii oferite de utilizator.

Responsabilul pentru serviciile de colectare și plăți și suportul aferent contestațiilor trebuie furnizat de partenerul ales pentru gestionarea plăților.

DURATA CONTRACTULUI

Contractul devine efectiv la data înregistrării și are o valabilitate nelimitată. Anularea este posibilă în orice moment pentru ambele părți. În secțiunea „Upgrade”, utilizatorul poate dezactiva autonom unul sau mai multe servicii incluse în platformă. Nu vom returna nicio taxă de abonament deja plătită către noi.

JURISDICȚIE

Acest contract va fi interpretat și guvernat în conformitate cu legislația italiană. Pentru orice nu este reglementat în mod expres de acest contract, se vor aplica prevederile relevante ale Codului Civil. Pentru orice dispută legată de interpretarea și/sau executarea acestui contract, Curtea din Roma va avea jurisdicție exclusivă.

RĂSPUNDERE

OR nu este responsabilă în caz de întârzieri, disfuncționalități, suspendare și/sau întrerupere a accesului la servicii cauzate de:
Circumstanțe imprevizibile sau forță majoră, cum ar fi situații de urgență naționale și/sau internaționale, incendii, explozii, cutremure, erupții vulcanice, alunecări de teren, ciclone, furtuni, inundații, uragane, avalanșe, război, tulburări civile, revolte, greve și orice altă cauză neașteptată și excepțională care împiedică furnizarea serviciului convenit.

Manipularea sau acțiunile asupra serviciilor sau echipamentelor efectuate de dvs. sau de oricine neautorizat de OR.

Probleme tehnice legate de internet, independente de OR, cum ar fi daunele fizice sau congestia traficului.

Utilizarea incorectă a serviciilor de către dvs. sau de către oricine altcineva.

Defecțiunea sau inadecvarea echipamentului de conectare și a echipamentului tehnologic de bază pe care îl aveți. În cazul în care o defecțiune a serviciilor v-a cauzat un prejudiciu economic, OR este obligată să compenseze numai dacă problema dvs. a fost notificată prompt, în termen de cinci zile de la determinarea prejudiciului.

În orice caz, OR va compensa, dacă există condiții reale, cu o sumă care nu depășește costul serviciului a cărui eșec a fost cauzat de daune, chiar dacă costul daunelor este mai mare.
Dacă serviciul nostru furnizat este un model gratuit, utilizarea acestuia se face pe propriul dvs. risc. Modelul gratuit nu vă conferă dreptul de a beneficia de garanții, protecție sau asistență din partea OR. În acest caz, OR nu este responsabilă pentru nicio compensație în nicio situație.OR

INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Politica de CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Octorate utilizează și protejează orice informație furnizată prin intermediul www.octorate.com (denumită în continuare și „site-ul web”).
Octorate ia în serios protejarea confidențialității utilizatorilor noștri. Prin urmare, Octorate aplică Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) (UE) 2016/679 pentru a se asigura că confidențialitatea lor este protejată.

Dacă Octorate vă solicită (utilizatorului) să furnizați anumite informații prin intermediul cărora puteți fi identificat atunci când utilizați acest site web, fiți sigur că acestea vor fi utilizate numai în conformitate cu această declarație de confidențialitate.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele pentru a înțelege opiniile și practicile noastre în ceea ce privește datele cu caracter personal și modul în care le prelucrăm.

NUMELE ȘI ADRESA RESPONSABILULUI DE PRELUCRARE

Responsabilul de prelucrare a datelor este:
Octorate SRL

Adresă: Via Filippo Caruso, 23 – 00173 Roma – Italia

Telefon: 0039 06 4542 0568

CIF IT13493861002

DATELE COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WWW.OCTORATE.COM

Octorate poate colecta și prelucra următoarele date:
a) Utilizatorii ne pot furniza informații despre ei înșiși completând formulare pe www.octorate.com sau prin corespondență telefonică, adresă de e-mail sau în alt mod. Aceasta include informațiile furnizate atunci când vă înregistrați pentru un cont de client. Aceste informații includ, dar nu se limitează la nume, adresă de e-mail, adresă poștală, adresă de facturare, număr de telefon, nume de utilizator și parolă.
b) Utilizatorii ne pot furniza, de asemenea, informații despre proprietățile pe care le promovează utilizând serviciile noastre, inclusiv adresa proprietății.
c) La fiecare vizită a utilizatorului pe www.octorate.com, putem colecta automat informații tehnice, inclusiv adresa Protocolului Internet (IP) utilizată pentru a conecta calculatoarele utilizatorilor la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-inuri ale browserului, sistemul de operare și platforma;
d) Octorate poate colecta, de asemenea, informații despre vizita utilizatorilor pe octorate.com, inclusiv fluxul complet de click-uri către, prin și de pe site-ul nostru (inclusiv data și ora), timpul de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, informații despre interacțiunea cu pagina (cum ar fi derularea, clicurile și mișcările mouse-ului) și metodele utilizate pentru a naviga departe de pagină și orice număr de telefon utilizat pentru a apela numărul nostru de asistență pentru clienți.
e) Octorate nu colectează detalii despre cardurile de plată ale utilizatorilor noștri. Pentru a plăti taxele legate de serviciile noastre, utilizăm procesatori de plăți terți care vor colecta și prelucra detalii despre cardul de plată al utilizatorilor noștri.
f) Octorate lucrează și în strânsă colaborare cu terțe părți (inclusiv, de exemplu, parteneri de afaceri, subcontractanți în servicii tehnice, de plată și de livrare, rețele de publicitate, furnizori de analiză) și poate primi informații despre dvs. de la acestea.

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt următoarele.
Furnizarea utilizatorilor a Serviciilor Octorate;

Suport și asistență pentru utilizatori în utilizarea Serviciilor

Personalizarea Serviciilor în funcție de nevoile individuale ale utilizatorilor;

Notificarea utilizatorilor cu privire la modificările aduse Serviciilor noastre.

Furnizarea utilizatorilor a informațiilor solicitate prin intermediul formularelor web;

Furnizarea utilizatorilor a informațiilor despre alte servicii pe care le oferim și care sunt similare cu cele pe care utilizatorii le-au achiziționat sau le-au solicitat deja (doar dacă utilizatorii au dat consimțământul în acest sens). Vă informăm că în fiecare comunicare comercială pe care o primiți, vă vom furniza informațiile adecvate pentru a vă exercita dreptul de opoziție în cazul în care doriți să vă opuneți trimiterii de comunicări comerciale. Acceptarea de a primi informații comerciale este întotdeauna revocabilă, fără efecte retroactive.

Înțelegerea și optimizarea modului în care sunt utilizate Serviciile și îmbunătățirea acestora, inclusiv prin asigurarea prezentării conținutului în cel mai eficient mod pentru utilizatori și calculatoarele lor;

Măsurarea sau înțelegerea eficacității publicității pe care o afișăm utilizatorilor și altora și furnizarea de publicitate relevantă utilizatorilor;

Octorate nu va utiliza datele cu caracter personal ale utilizatorilor în scopuri de profilare și nu va lua decizii automate pe baza acestora.

STOCAREA DATELOR

Datele vor fi stocate doar pentru timpul strict necesar fiecărui scop al prelucrării și vor fi șterse imediat după aceea, fără a aduce atingere obligațiilor legale de stocare prevăzute de lege. Conform acestui fapt:
În cazul în care utilizatorii achiziționează produse Octorate sau se abonează la Serviciile Octorate prin intermediul site-ului web, datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata menținerii relației contractuale între părți și, în orice caz, până când obligațiile legale sunt definitiv stinse (prin expirarea perioadei de prescripție).

În toate celelalte cazuri, datele cu caracter personal furnizate vor fi păstrate pe perioada în care nu este solicitată ștergerea datelor. De asemenea, datele vor fi păstrate în conformitate cu termenii legali prevăzuți în materie legală, fiscală și contabilă, având ca referință data solicitării ștergerii datelor.

BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRARE

Bazele legale pentru prelucrare sunt următoarele:
În cazul în care utilizatorii achiziționează produse Octorate sau se abonează la Serviciile Octorate prin intermediul site-ului web, baza legală pentru prelucrare este îndeplinirea contractului încheiat între părți.

În toate celelalte cazuri, baza legală pentru prelucrare este consimțământul acordat de utilizator.

DIVULGAREA DATELOR

Datele personale ale utilizatorilor pot fi divulgate către terțe părți, care sunt companii care furnizează servicii către Octorate.
Aceste terțe părți sunt:

Alți furnizori de servicii, furnizori de plăți și aplicații terțe care se integrează cu Serviciile, în scopul îndeplinirii oricărui contract încheiat între noi sau utilizatorii noștri;

Anunțatori care necesită informațiile pentru a selecta și furniza reclame relevante utilizatorilor noștri și altora; și

Furnizori de analiză care ajută Octorate în îmbunătățirea și optimizarea lui Octorate.com și a Serviciilor.

Unele date personale ale utilizatorilor noștri pot fi stocate sau transferate către o destinație în afara Spațiului Economic European (SEE). Acestea pot fi, de asemenea, prelucrate de personal care operează în afara SEE și care lucrează pentru Octorate sau pentru unul dintre partenerii noștri de afaceri sau furnizorii de servicii. Prin utilizarea Serviciilor, utilizatorii recunosc și sunt de acord că putem transfera, stoca și prelucra datele lor personale în afara țării în care locuiesc. Octorate va lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele utilizatorilor sunt tratate în mod securizat.

Octorate poate, de asemenea, divulga datele personale ale utilizatorilor noștri conform cerințelor legale sau atunci când credem de bună-credință că divulgarea este necesară pentru a proteja drepturile noastre, siguranța utilizatorilor noștri sau siguranța altora, pentru a investiga fraude sau pentru a răspunde unei cereri guvernamentale.

DREPTURILE SUBIECTULUI DE DATE

Fiecare utilizator (subiect de date) are următoarele drepturi referitoare la datele sale personale:
a) Dreptul de confirmare: de a obține de la operator confirmarea dacă datele personale care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, poate contacta oricând responsabilul nostru pentru protecția datelor sau orice alt angajat al operatorului.
b) Dreptul de acces: de a obține de la operator informații gratuite despre datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații.
c) Dreptul la rectificare: de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care îl privesc.
d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat): de a obține de la operator ștergerea datelor personale care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, și operatorul are obligația de a șterge datele personale fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre motivele următoare și atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

Datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.

Subiectul datelor își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu punctul (a) al articolului 6 (1) din GDPR sau punctul (a) al articolului 9 (2) din GDPR și nu există alt temei legal pentru prelucrare.

Subiectul datelor se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 (1) din GDPR și nu există motive legitime prevalente pentru prelucrare sau subiectul datelor se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 (2) din GDPR.

Datele personale au fost prelucrate ilegal.

Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în conformitate cu dreptul Uniunii sau al unui stat membru în care operatorul este supus.

Datele personale au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale prevăzute în articolul 8 (1) din GDPR.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării: de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul dintre următoarele:

Exactitatea datelor personale este contestată de subiectul datelor, pe o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor personale.

Prelucrarea este ilegală și subiectul datelor se opune ștergerii datelor personale și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.

Operatorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar acestea sunt necesare subiectului datelor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

Subiectul datelor s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale subiectului datelor.

f) Dreptul la portabilitatea datelor: de a primi datele personale referitoare la utilizator, care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Utilizatorul are dreptul de a transmite aceste date către un alt operator fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele personale, atâta timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământ și prelucrarea se realizează prin mijloace automate. În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 (1) din GDPR, subiectul datelor are dreptul de a transmite datele personale direct de la un operator la altul, în cazul în care acest lucru este tehnic posibil și nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile altora.
g) Dreptul la opoziție: de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, prelucrării datelor personale care îl privesc, care se bazează pe punctul (e) sau (f) al articolului 6 (1) din GDPR. Acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi.
i) Dreptul de retragere a consimțământului privind protecția datelor: de a retrage consimțământul privind prelucrarea datelor personale ale utilizatorului în orice moment.
Dacă subiectul datelor dorește să exercite oricare dintre drepturile menționate mai sus, poate contacta oricând direct Octorate, trimitând cererea corespunzătoare la adresele de mai jos:

Italia, Roma, Via Filippo Caruso, 23

 legal@octorate.com

În cele din urmă, fiecare subiect de date are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere a Datelor corespunzătoare.

SECURITATE

Ne angajăm să asigurăm securitatea informațiilor utilizatorilor. Pentru a preveni accesul neautorizat sau divulgarea acestora, Octorate a implementat proceduri fizice, electronice și de gestionare adecvate pentru a proteja și securiza informațiile pe care le colectăm online.
Atunci când utilizatorii noștri introduc informații sensibile pe site-ul nostru, criptăm transmiterea acestor informații folosind tehnologia Secure Socket Layer (SSL).

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că nicio transmitere de date peste internet sau tehnologie de stocare a informațiilor nu poate fi garantată ca fiind complet sigură. Prin urmare, deși ne străduim să protejăm informațiile utilizatorilor noștri, nu putem asigura sau garanta securitatea oricăror informații pe care utilizatorii ni le transmit, iar utilizatorii o fac pe propriul lor risc.

LINKURI

75.119.131.193 poate conține legături către alte site-uri web de interes. Cu toate acestea, după ce ați folosit aceste legături pentru a părăsi site-ul nostru, trebuie să știți că nu avem niciun control asupra acelui alt site web. Prin urmare, Octorate nu poate fi responsabil pentru protecția și confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați în timp ce vizitați astfel de site-uri, iar aceste site-uri nu sunt guvernate de această declarație de confidențialitate. Trebuie să fiți prudenți și să consultați declarația de confidențialitate aplicabilă site-ului în cauză.

Cookies

75.119.131.193 utilizează cookie-uri. Utilizatorul web are opțiunea de a preveni generarea cookie-urilor, selectând opțiunea corespunzătoare în programul său de navigare.
Pentru mai multe informații, vizitați Politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

VALIDITATEA ȘI MODIFICĂRILE

Octorate va putea modifica, în totalitate sau parțial, această Politică de Confidențialitate, publicând orice modificare sau alterare în același mod în care apar aceste condiții sau prin orice alt tip de comunicare adresată utilizatorilor, așa cum alege Octorate.
Valabilitatea temporară a acestei Politici de Confidențialitate coincide, prin urmare, cu durata expunerii, până când aceasta este modificată în totalitate sau parțial, caz în care acestea din urmă modificate devin valabile.