ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ

Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρακάτω γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ σας (αναφέρομαι ως “Χρήστης”) και της Octorate SRL (αναφέρομαι ως “Octorate”) σχετικά με τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Octorate.

Υπηρεσίες της Octorate

Η Octorate παρέχει ένα Σύστημα Κρατήσεων και Έλεγχου Καναλιών για τις τουριστικές καταλύσεις (ξενοδοχεία, κατοικίες κλπ) προκειμένου να εφαρμόσουν πραγματικού χρόνου ηλεκτρονικές κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας του ιδιοκτήτη.

Οι κρατήσεις που προκύπτουν από την Octorate είναι πλήρως δωρεάν, χωρίς καμία προμήθεια για τη συναλλαγή. Το σύστημα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων να διαμορφώσουν τα προγράμματα κρατήσεων και τα διάφορα προγράμματα τιμών για τις ηλεκτρονικές κρατήσεις.

Σημείωση: Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Octorate χαρακτηρίζονται από μια συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία.

Η Octorate διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τροποποιήσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τη διακρίσει της και ανά πάσα στιγμή, αν κριθεί αναγκαίο, και όποτε αλλάζει η τεχνολογία. Αυτές οι τροποποιήσεις αφορούν τόσο τις ίδιες τις υπηρεσίες όσο και τον τρόπο που παρέχονται στους χρήστες. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Η χρήση του λογισμικού κρατήσεων και η ολοκλήρωσή του στην ιστοσελίδα του καταλύματος γίνεται μέσω ενός παρεχόμενου συνδέσμου που παρέχεται κατά την εγγραφή και τη διαμόρφωση της εν λόγω ιστοσελίδας.
Η Octorate δημιουργεί μια σελίδα για ηλεκτρονικές κρατήσεις για κάθε συνδρομητή.

Δεν απαιτείται ποτέ να τροποποιηθεί ή να εγκατασταθεί επιπλέον λογισμικό.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο εκπρόσωπος του καταλυτικού καταλύματος είναι υπεύθυνος για την είσοδο των δεδομένων στο διαδίκτυο (τιμές δωματίων, πρόγραμμα κρατήσεων κλπ). Το πρόγραμμα αυτοδιαχείρισης είναι προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο μέσω του διαδικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου παρέχει αυτήν την υπηρεσία.
Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που απαιτούνται για την είσοδο στο σύστημα διαχείρισης θα επιλέγονται από τον εκπρόσωπο του καταλυτικού καταλύματος και είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών των πληροφοριών και τη μη αποκάλυψή τους σε τρίτους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται πλήρως σε απευθείας σύνδεση μέσω ενός ασφαλούς διακομιστή SSL, με βάση τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί προηγουμένως από το καταλυτικό κατάλυμα, το οποίο φέρει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών.
Ο πελάτης και το καταλυτικό κατάλυμα είναι οι μόνοι συμβαλλόμενοι μέροι. Κάθε μέρος θα λάβει επιβεβαίωση της κράτησης πραγματικού χρόνου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Octorate δεν λειτουργεί ως μεσάζοντας, αλλά παρέχει απλώς το λογισμικό για την ηλεκτρονική κράτηση.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Σημειώστε ότι κατά την ηλεκτρονική κράτηση δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή. Η πιστωτική κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εγγύηση για την κράτηση. Η πιστωτική κάρτα ελέγχεται μόνο για την έγκυρη χρήση των αριθμών κάρτας με την ονομαζόμενη αλγόριθμο Luhn. Η Octorate δεν εγγυάται την αυθεντικότητα των πιστωτικών καρτών που αποθηκεύονται στους διακομιστές της και δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας του PCI-DSS.
Η επόμενη χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη βρίσκεται πλήρως στην ευθύνη του καταλυτικού καταλύματος. Εφόσον η Octorate δεν λειτουργεί ως μεσάζοντας, είναι εντελώς απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε διαφωνίες μεταξύ του καταλυτικού καταλύματος και των πελατών του.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Ο διαχειριστής καναλιού είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και την ενημέρωση του διαδικτυακού πύλης κρατήσεων όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τις τιμές.
Παρόλο που η Octorate παρέχει αυτήν την υπηρεσία με αξιόπιστες τεχνολογίες και διατηρεί ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και ενημέρωσης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από ανεπτυγμένη τεχνολογία· το καταλυτικό κατάλυμα είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίσει τη σωστή ενημέρωση των ίδιων των πυλών. Η Octorate δεν φέρει ευθύνη για υπερκρατήσεις, μη επιτυχείς ενημερώσεις που έχουν αποσταλεί σωστά από την Octorate αλλά δεν έχουν ληφθεί από τις πύλες, ή απώλεια κερδών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η Octorate παρέχει υπηρεσία ενσωμάτωσης με διάφορους πάροχους πληρωμών και συνεργάτες για τη διαχείριση των πληρωμών. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Octorate είναι αποκλειστικά τεχνικές και αφορούν τη σύνδεση με τα ανωτέρω συστήματα.
Η Octorate δεν αλληλεπιδρά με τους θεσμικούς φορείς πληρωμών και δεν διενεργεί τραπεζικές μεσολαβήσεις, επομένως δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε αξιώσεις και ελλείψεις και/ή ανεπιθύμητες πιστώσεις ποσών που σχετίζονται με κρατήσεις και υπηρεσίες που προσφέρονται από τον χρήστη.

Ο υπεύθυνος για τις υπηρεσίες είναι ο επιλεγμένος συνεργάτης για τη διαχείριση των πληρωμών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της εγγραφής και έχει απεριόριστη ισχύ. Η ακύρωση είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή για και τα δύο μέρη. Στην ενότητα “Αναβάθμιση” ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει αυτόνομα έναν ή περισσότερους περιλαμβανόμενους στην πλατφόρμα. Δεν θα επιστραφούν οι ήδη καταβληθείσες προμήθειες συνδρομής.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτή η σύμβαση θα ερμηνευτεί και θα διέπεται σύμφωνα με το Ιταλικό Δίκαιο. Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται ρητά από αυτή τη σύμβαση, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και/ή την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, το Δικαστήριο της Ρώμης θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία.

ΕΥΘΥΝΗ 

Η Octorate δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστερήσεων, δυσλειτουργιών, αναστολής και/ή λήξης της πρόσβασης στις υπηρεσίες που προκαλούνται από: Απρόβλεπτες συνθήκες ή μείζονος δύναμης, όπως εθνικές και/ή διεθνείς καταστροφές, πυρκαγιές, εκρήξεις, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, κατολισθήσεις, κυκλώνες, καταιγίδες, πλημμύρες, τυφώνες, χιονοστιβάδες, πόλεμο, εμφύλιες ταραχές, ταραχές, απεργίες, κυβερνοεπιθέσεις, ransomware και οποιαδήποτε άλλη αιτία απρόσμενη και εξαιρετική που αποτρέπει την παροχή της συμφωνημένης υπηρεσίας.

Απελευθέρωση ή ενέργειες στις υπηρεσίες ή τον εξοπλισμό που πραγματοποιούνται από εσάς ή από οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο από την Octorate.

Τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και είναι ανεξάρτητα από την Octorate, όπως φυσική ζημιά ή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Εσφαλμένη χρήση των υπηρεσιών από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη.

Μη λειτουργία ή ανεπάρκεια του εξοπλισμού σύνδεσης και του εξοπλισμού βασικής τεχνολογίας που διαθέτετε. Σε περίπτωση που η μη λειτουργία των υπηρεσιών προκαλέσει οικονομική ζημία, η Octorate οφείλει να αποζημιώσει μόνον εάν το πρόβλημα σας έχει γνωστοποιηθεί άμεσα, εντός πέντε ημερών από την προσδιορισμένη ζημία.

Σε κάθε περίπτωση, η Octorate θα αποζημιώσει, εφόσον υπάρχουν πραγματικές συνθήκες, με ένα ποσό που δεν υπερβαίνει το κόστος της υπηρεσίας, της οποίας η αποτυχία οφείλεται στη ζημία, ακόμη και αν το κόστος της ζημίας είναι υψηλότερο. Εάν η υπηρεσία που παρέχεται από εμάς είναι δωρεάν, η χρήση της γίνεται με δική σας ευθύνη. Το δωρεάν μοντέλο δεν σας παρέχει δικαίωμα εγγύησης, προστασίας ή υποστήριξης από την Octorate. Σε αυτήν την περίπτωση, η Octorate δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποζημίωση σε οποιαδήποτε περίπτωση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε χρήστης (υποκείμενο δεδομένων) έχει τα εξής δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά του δεδομένα:
α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης: να λάβει από τον υπεύθυνο την επιβεβαίωση εάν προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν επεξεργάζονται. Εάν ο υποκείμενος δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τον αξιωματούχο προστασίας δεδομένων ή άλλον υπάλληλο του υπεύθυνου.

β) Δικαίωμα πρόσβασης: να λάβει από τον υπεύθυνο δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που αποθηκεύονται ανά πάσα στιγμή και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης: να λάβει από τον υπεύθυνο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν.

δ) Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα να λησμονηθεί): να λάβει από τον υπεύθυνο τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος πρέπει να έχει την υποχρέωση να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους και όσο η επεξεργασία δεν είναι αναγκαία:

Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν.

Ο υποκείμενος ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο (α) του άρθρου 6 (1) του GDPR ή το σημείο (α) του άρθρου 9 (2) του GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

Ο υποκείμενος αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) του GDPR και δεν υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές νόμιμων λόγων για την επεξεργασία ή ο υποκείμενος αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 (2) του GDPR.

Τα προσωπικά δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα.

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος.

Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 (1) του GDPR.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: να λάβει από τον υπεύθυνο τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από τον υποκείμενο δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία είναι παράνομη και ο υποκείμενος δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητά αντ’ αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους.

Ο υπεύθυνος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεται ο υποκείμενος δεδομένων για την θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Ο υποκείμενος δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) του GDPR, εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου προηγούνται εκείνων του υποκειμένου δεδομένων.

στ) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον χρήστη και που παρασχέθηκαν σε υπεύθυνο σε μια δομημένη, κοινά αποδεκτή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο στον οποίο παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και η επεξεργασία γίνεται με αυτόματο τρόπο. Επιπλέον, ασκώντας το δικαίωμά του για φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 (1) του GDPR, ο υποκείμενος δεδομένων έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν υπεύθυνο σε έναν άλλον, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

γ) Δικαίωμα αντίρρησης: να αντιτίθεται, για λόγους που σχετίζονται με την συγκεκριμένη κατάσταση του χρήστη, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και βασίζεται στο σημείο (ε) ή (φ) του άρθρου 6 (1) του GDPR. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ βασισμένου σε αυτές τις διατάξεις.

ι) Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης για προστασία δεδομένων: να αποσύρει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη ανά πάσα στιγμή.
Εάν το υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή απευθείας με την Octorate αποστέλλοντας το ανάλογο αίτημα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Ιταλία, Ρώμη, Via Filippo Caruso,23

 legal@octorate.com

Τέλος, κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στην κατάλληλη Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών των χρηστών μας. Προκειμένου να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, η Octorate έχει λάβει κατάλληλα φυσικά, ηλεκτρονικά και διαχειριστικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγουμε online.
Όταν οι χρήστες μας εισάγουν ευαίσθητες πληροφορίες στον ιστότοπό μας, κρυπτογραφούμε τη μετάδοση των πληροφοριών αυτών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Secure Socket Layer (SSL).

Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι καμία μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου ή τεχνολογίας αποθήκευσης πληροφοριών δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια. Επομένως, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις πληροφορίες των χρηστών μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια καμίας πληροφορίας που οι χρήστες αποστέλλουν σε εμάς, και οι χρήστες το πράττουν με δική τους ευθύνη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο ιστότοπος 75.119.131.193 μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες. Ωστόσο, αφού χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να αποχωρήσετε από τον ιστότοπό μας, πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε καμία ελέγχουν επί της προστασίας και απορρήτου των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψή σας σε αυτές τις ιστοσελίδες και αυτές οι ιστοσελίδες δεν υπόκεινται στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάσετε την ισχύουσα δήλωση απορρήτου που ισχύει για τον σχετικό ιστότοπο.

COOKIES

Ο ιστότοπος 75.119.131.193 χρησιμοποιεί cookies. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει τη δημιουργία cookies, επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή στο πρόγραμμα περιήγησής του.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies μας.

ΙΣΧΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Octorate θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δημοσιεύοντας οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση με τον ίδιο τρόπο που εμφανίζονται αυτές οι προϋποθέσεις ή μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας προς τους χρήστες, όπως επιλέγει η Octorate.
Η προσωρινή ισχύς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου συμπίπτει, συνεπώς, με το χρονικό διάστημα της έκθεσης, μέχρις ότου τροποποιηθούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατά την περίπτωση που αυτές οι τελευταίες τροποποιηθούν, όποτε θα γίνουν ισχύουσες οι τροποποιημένες αυτές προϋποθέσεις.

Παρακαλούμε γράψτε στην ελληνική γλώσσα.