Κατευθηντήριες γραμμές Brand

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘHΣΤΕ ΑΥΤEΣ ΤΙΣ ΒEΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ

Logo brand guidelines

 

 

Χαρακτηριστικά

Πρωτεύον χρώμα: #00adba
Δευτερεύον χρώμα:  #9A9A9A 

Συνιστώμενη γραμματοσειρά: Montserrat

Εάν το προϊόν σας είναι ενσωματωμένο στην Octorate, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εμπορικό σήμα ακολουθώντας τις παρακάτω απλές οδηγίες:

do
  • Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αναπαραγωγή του σήματος με όλα τα στοιχεία του και τις σωστές αναλογίες, με ορθή απόσταση από άλλα σήματα και γραφικά στοιχεία·

  • καθώς και για τη χρήση τηςτρέχουσας έκδοσης του λογότυπου σε ανοιχτόχρωμο φόντο με ευανάγνωστη συνοδευτική φράση.
don't
  • Παρακαλείστε να μην αλλοιώνετε το εμπορικό σήμα με οποιονδήποτε τρόπο, να τηρείτε τις αναλογίες, τα σχήματα και τα χρώματα όπως σας παρέχονται από αυτή τη σελίδα.  
  • Παρακαλούμε Παρακαλείστε να μην προσθέτετε ή αφαιρείτε στοιχεία από το εμπορικό σήμα, να μην το περιστρέφετε ή να παραμορφώνετε το κείμενο, να εφαρμόζετε εφέ όπως σκιές κλπ.
    • Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε περαιτέρω τεκμηρίωση και υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε!