Wytyczne dotyczące marki

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH NAJLEPSZYCH PRAKTYK  

Logo brand guidelines

 

 

cechy

Kolor podstawowy: #00adba
Kolor drugorzędowy:  #9A9A9A 

Zalecana czcionka: Montserrat

Jeżeli produkt jest zintegrowany z Octorate, można korzystać z marki, stosując się do poniższych prostych wytycznych:

należy
  • Z góry dziękujemy za odtworzenie marki ze wszystkimi jej elementami i zachowaniem właściwych proporcji, w odpowiedniej odległości od innych marek i elementów graficznych;

 

  • Oraz za używanie aktualnej wersji logo na jasnym tle z czytelną treścią;
nie należy
  • Prosimy o niezmienianie logo w jakikolwiek sposób, z zachowaniem proporcji, kształtów i kolorów podanych na tej stronie;
  • Nie należy dodawać ani usuwać elementów logo, obracać ani zniekształcać tekstu, ani stosować efektów takich jak cienie itp.
  • Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dodatkowej dokumentacji i pomocy technicznej. Dziękujemy!