Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Hotel και Motel;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Hotel και Motel;

 Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Hotel και Motel; Μοιραστείτε το άρθρο στα Social: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η διαφορά μεταξύ Hotel και Motel; Σίγουρα, ξεκινούν με διαφορετικά γράμματα, αλλά το υπόλοιπο των αγγλικών λέξεων είναι πανομοιότυπο. Εξαιρετικά. Αλλά...